Keçeler

Yağ Keçeleri

Döner mil keçeleri salınımlı veya dönme hareketi yapan parçalarda, akışkanı sistem içinde tutmak ve dışarıdan çamur ve su girişini engellemek için kullanılır. Döner mil keçelerimiz birçok farklı uygulama üstün performans sağlarlar. Çok düşük sürtünme, yüksek aşınma dayanımı sayesinde uzun ömürlüdürler. Radyal yağ keçesi veya gerilim yayı olmayan bazı özel keçelerle uygulama alanı akışkan sızdırmazlığının ötesine geçer. Bu özel döner mil keçeleri helisel hareketlerde toz keçesi görevi de görebilirler.


Sızdırmazlık Fonksiyonları
Keçe profili (Tip’i) , keçe kauçuk malzemesi, dönen mil yüzeyi, devir, ortam sıcaklığı, ortam basıncı, titreşim, eksenel hareket miktarı ve bunların zaman içindeki değişimleri gibi birçok faktöre bağlıdır.Bir yağ keçesi, çalıştığı yerde, çalışma sırasında, iki temel fonksiyonu yerine getirir:
1) Statik sızdırmazlık: Keçe dış çapı ile yuva yüzeyi arasında statik (hareketsiz) sızdırmazlık sağlamak,
2) Dinamik sızdırmazlık: Keçe yağ dudağı ile dönen mil arasında dinamik (hareketli) sızdırmazlığı sağlamak.

Markalarımız